Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Talousnuotit Oy (3129303-7)
Jepuankatu 12,
04430 Järvenpää

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuija Grönholm, tuija@talousnuotit.fi, p. 040 8333 482

 

Rekisterin nimi

Talousnuotit Oy:n asiakas- ja henkilötietorekisteri

Talousnuotit Oy on tilitoimistopalveluja tarjoava yhtiö. Asiakaskunta koostuu suomalaisista pk-yrityksistä, yhdistyksistä ja muista kotimaisista organisaatioista.

Palvelumme koostuvat lakisääteisestä kirjanpidosta ja palkanlaskennasta.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään tilitoimiston asiakkaiden asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja www-osoite. Näiden lisäksi palkansaajien osalta tallennetaan henkilötunnus, pankkitilin numero ja verokortin tiedot veroprosentteineen ja tulorajoineen.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta tai palkansaajalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta edelleen ulkopuoliselle taholle ilman rekisteröidyn antamaa suostumusta.

Tietojen säilytys ja hävittäminen:

Henkilörekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilörekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät vain henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostilla, kirjallisesti tai henkilökohtaisesti toimistollamme.

Tietojen päivittäminen:

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseen edellä mainituilla tavoilla.